Kev Paub

txias lev rau tsiajLub caij ntuj sov yog feem ntau lub sij hawm teeb meem rau tsiaj, txhua tus loj thiab me me. Peb, hauv tib neeg tsis tuaj yeem tos qhov sov so, vim li no kuv hnav cov ris tsho uas xwm yeem ua ke thaum lub caij sov. Koj tus dev yog ntaus pob ncaws pob thiab tsis tuaj yeem tshem nws zoo li North American lub teb chaws. Txawm li cas los lawv puas hnov sov? lawv ua haujlwm zoo.

Cov kev cai nram qab no koj yuav muaj peev xwm ntiav tau:
Koj tuaj yeem chais koj tus dev
Koj cia nws ua luam dej hauv koj lub pas dej ua ke kom txias
Cia nws nyob hauv qhov ntxoov ntxoo
Khaws cov dej txias kom zoo rau koj tus dev


Ib tug tshiab ua tsaug rau kom nws txias yuav tsum tau siv ib tug dev aub lev, uas yog yooj yim thiab txias ceev ceev.

peb muaj 30 x 40 cm; 40x50 cm; 60x90cm; 70 x 90cm; 90x140cm txawv me me

stock-photo-dog-is-lying-on-back-on-the-bed-selective-focus-337520018.jpg