Xov xwm

Kub pobFeem ntau tuaj yeem siv cov phuam kub, qhov dej sov so, lub hnab ntim sov (ua ntej kom phuam qhwv, tuaj yeem pab hle tawm hws thiab txo qhov kev kub hnyiab), ncaj qha mus rau qhov cuam tshuam, ob rau peb zaug ib hnub twg, 15-20 feeb ib zaug. Kub Compress kho plays lub luag hauj lwm tseem ceeb nyob rau hauv kev kho mob ntawm cov nqaij mos cov ntaub so ntswg. Kub Compress kho muaj kev ua haujlwm ntawm cov kab mob hlab ntsha ntxiv, kev txhim kho cov kev mob ntshav hauv lub cev thiab kev txhim kho hauv zej zog, uas yog kev rov zoo los ntawm tus kab mob. Kev kub siab nws tus kheej kuj pab tau kom tsis muaj zog ntawm cov leeg mob, txhawb kev mob thiab mob ntshav siab, kev siv tshuaj yeeb dej caw kuj ua rau cov tshuaj siv los ntawm lub cev nqus dej, mus cuag lub hom phiaj ntawm tus kab mob ncaj nraim, ua kev kho mob ntau dua thiab zoo dua.