Lwm tus

Lub Chaw Haujlwm Lub Caij Ntuj Sov46119260437116941.jpg

Nyob rau hauv lub kub lub caij ntuj sov,

Lub cicada yog hu nkauj, lub firefly yog ya, lub lotus yog blooming ...

Kev coj noj coj ua yog tu tus neeg ua haujlwm,

Yuav ib lub tsheb ntawm haus, Xa tawm ib lub caij ntuj sov txias.