Cov Haujlwm Txhua Hnub

Tus mob yog merciless, tab sis INTCO muaj kev hlubThaum tav su ntawm lub Xya Hli Ntuj 28, peb cov neeg pabcuam pejxeem sawv cev rau peb tus coj - Mr. Liu Fangyi, los pub 100,000 yuan rau peb cov neeg ua haujlwm Yan Haiyan, nws cov menyuam muaj mob loj los ntawm kev mob loj.


Yan Haiyan cov me nyuam muaj 5 xyoos. Thaum lub Rau Hli xyoo no, cov me nyuam tau kub cev rau ntau hnub. Lawv tsis muaj kev txhim kho. Tom qab ntawd, lawv tau kuaj pom tias Bickerstaff hlwb qia encephalitis thiab mob ntsws loj heev hauv lub ntsev noj qab haus huv. Tus nqi ntawm kev kho mob tus kab mob no yog ib qho nyuaj rau ib tug neeg dog dig zoo.


"Tsaug rau tus thawj coj! Ua tsaug rau INTCO!" Yan Haiyan hais nrog kev ris txiaj thaum nws tau txais 100,000 yuan pub dawb.


微信图片_20180730113526.jpg